Eduprojekt zaprasza wszystkich nauczycieli na październikowe szkolenia i warsztaty. Już teraz zaplanuj sobie czas na swoje ulubione szkolenie. Dołącz do centrum praktycznej edukacji w nadchodzących szkoleniach.

W ofercie na ten miesiąc przygotowaliśmy wiele inspirujących tematów:


1. Przeciwdziałanie wykluczeniu w klasie

– 11 października o godzinie 16:00 – 120 zł szkolenie poprowadzi  Ewa Gołofit-Pizoń

2. Praktyczne wykorzystanie technik pamięciowych w nauce języka obcego

– 14 października o godzinie 10:00 – 150 zł szkolenie poprowadzi  Joanna Chwalisz

3. Trening twórczości dla nauczycieli

– 17 października o godzinie 15:20 – 139 zł szkolenie poprowadzi  Małgorzata Godlewska

4. Inteligencje wielorakie – jak zindywidualizować nauczenie w klasie

– 18 października o godzinie 15:00 –120 zł szkolenie poprowadzi  Zofia Komorowska

5. Tablica interaktywna jako motywator w pracy z uczniem

– 18 października o godzinie 15:30 – 129 zł szkolenie poprowadzi  Renata Rębisz

6. Ocenianie kształtujące gwarancją efektywnego nauczania

– 23 października o godzinie 14:30 – 129 zł szkolenie poprowadzi  Henryka Cisowska

7. Kształtowanie percepcji słuchowej u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

– 25 października o godzinie 15:00 – 139 zł szkolenie poprowadzi  Zofia Komorowska

8. Nauczycielskie sposoby rozpoznawania ucznia zdolnego

– 27 października o godzinie 09:30 – 120 zł szkolenie poprowadzi  Katarzyna Grzyb

Zapraszamy.