Z przyjemnością ogłaszamy start programu “Aktywna Tablica”. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ofertę zajęć dla nauczycieli oraz kadr pedagogicznych z zakres obsługi i pracy na Tablicy Interaktywnej.

Rządowy Projekt „Aktywna Tablica”, w której bierze udział wiele placówek z całej Polski, to program wspierający szkoły w zakupie i wdrożeniu nowych technologi w Edukacji. Dzięki programowi wiele szkół otrzymało specjalne dotację na zakup Tablic Interaktywne. Szkoły uczestniczące w programie “Aktywna Tablica” zobowiązane są do przeszkolenia nauczycieli w zakresie obsługi i praktycznego zastosowania tablic interaktywnych w procesie edukacyjnym oraz nakłada na szkoły wiele innych obowiązków warunkujących prawidłowe rozliczenie dotacji otrzymanej na zakup sprzętu.

Od szkół, które otrzymały dotację wymaga się między innymi:

  • uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
  • uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

W ramach wywiązania się Szkół z zapisów umowy proponujemy Państwu uczestnictwo nauczycieli Państwa placówki w następujących szkoleniach organizowanych przez centrum kształcenia praktycznego Eduprojekt:

„Stosowanie TIK w nauczaniu, jako narzędzie aktywizujące ucznia do pracy” – 190 zł za osobę

(kliknij i sprawdź dostępne terminy)

„Praktyczne tworzenie narzędzi pracy przy pomocy TIK” – 190 zł za osobę

(kliknij i sprawdź dostępne terminy)

„Tablica interaktywna z prądem – tworzenie scenariuszy pracy” – 190 zł za osobę

(kliknij i sprawdź dostępne terminy)

 

Szczegóły proponowanych szkoleń można znaleźć w ofercie dołączonej do tej wiadomości oraz na specjalnie przygotowanej stronie

www.edu-projekt.pl/aktywnatablica

Uwaga, promocja! Szkoły, które zdecydują się na uczestnictwo co najmniej 2 nauczycieli w szkoleniu, będą mogły skorzystać z promocyjnej ceny 170 zł za osobę.