Szkolenia dla nauczycieli organizowane przez Eduprojekt w formie wyjazdowej dla kadr pedagogicznych, dla szkół chcących podnieść kwalifikację nauczycieli, polegają na przeszkoleniu kadry pedagogicznej w zakresie obsługi i praktycznego zastosowania tablic interaktywnych w procesie edukacyjnym. Zmniejsz technologiczną różnice między szkołą, a życiem poza nią. Dzieci dzięki Tablicy Interaktywnej przyswajają materiał szybciej i efektywniej. Wyjątkową właściwością tablic interaktywnych jest możliwość przygotowania dla uczniów ćwiczeń interaktywnych. Pozwalają one uczniom wchodzić w fizyczne interakcje z wyświetlanym na powierzchni tablicy materiałem poprzez przesuwanie liter, cyfr, słów, obrazów i tym podobnych za pomocą swoich rąk. Daje to słuchaczom nowe dynamiczne doświadczenia i zmienia styl nauczania. W czasie lekcji nauczyciel nie podaje uczniom informacji i gotowych sposobów na rozwiązanie problemów, ale ukierunkowuje ich pracę na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi poprzez wykonanie przygotowanych ćwiczeń. Dołącz do naszego unikalnego programu szkoleń z serii Aktywna Tablica.

Dzięki naszym szkoleniom:

 • Nauczysz się jak prawidłowo korzystać z tablicy interaktywnej. Każdy uczestnik pracuje na własnym komputerze.
 • Poznasz podstawy oprogramowania tablicy. Przećwiczysz pracę z urządzeniami dodatkowymi.
 • Dowiesz się, jak aktywnie pracować z dziećmi z pomocą użytecznych aplikacji. Od nas wyjdziesz z szeregiem pomysłów na pracę.
 • Porozmawiasz z doświadczonymi nauczycielami, którzy na co dzień pracują z tablicą interaktywną. Możesz znaleźć odpowiedzi na nurtujące cię pytania.

Szczegóły organizacyjne: 

 • Koszt całkowity szkolenia 1700 zł.
 • Indywidualnie dopasowany termin szkolenia.
 • Szkolenie organizowane w twojej szkole.
 • Wielkość grupy do 15 osób (możliwość zwiększenia grupy na życzenie).

 • Czas trwania danego szkolenia do 4 godzin
 • Imienne certyfikaty dla wszystkich uczestników
 • Ciekawe materiały szkoleniowe dla każdego
 • Wsparcie poszkoleniowe dla szkoły

Wybierz jedno z trzech dedykowanych szkoleń bądź zamów je wszystkie:


1. Tablica interaktywna w nauczaniu, jako narzędzie aktywizujące ucznia do pracy:


Opis szkolenia:
Praktyczne zajęcia dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, chcących zdobyć lub poszerzyć swoja wiedzę na temat wykorzystania tablicy interaktywnej. Poznaj ciekawe oprogramowanie, twórz własne projekty i motywuj swoich uczniów do jeszcze lepszej nauki. Podczas zajęć każdy nauczyciel pozna praktyczne sposoby na aktywną prace z dziećmi przy użyciu TIK. Każdy uczestnik na tym szkoleniu będzie miał unikalną szansę na przepracowanie wielu ćwiczeń z oprogramowaniem i tablicą interaktywną. Należy pamiętać, że tablicy interaktywnej nie należy się bać, a praktyka czyni mistrza.

Założenia szkolenia:

 • Ukazanie tablicy interaktywnej jako narzędzia do zwiększenia motywacji uczniów do nauki i podniesienia atrakcyjności zajęć oraz jakości nauczania.
 • Przedstawienie istotnych zasad eksploatacji tablicy interaktywnej na danych przykładach.
 • Poznanie podstawowych funkcji oprogramowania tablicy interaktywnej, tworzenie własnych projektów z wykorzystaniem zasobów internetowych i multimedialnych.
 • Sprawdzone sposoby na prawidłowe wykorzystanie tablicy jako motywator pracy z klasą.
 • Praktyczne ćwiczenia podnoszące efektywność przyswajania wiedzy przez uczniów.

Po tym szkoleniu jako nauczyciel:

 • Przełamiesz wszystkie swoje obawy związane z codzienną pracą z narzędziem jakim jest Tablica Interaktywna.
 • Poznasz praktyczne przykłady jak prowadzić zajęcia z Tablicą Interaktywną np. lekcje polskiego, matematyki, angielskiego czy geografii.
 • Zaprzyjaźnisz się z urządzeniem jakim jest Tablica Interaktywna i będziesz wiedzieć jak z niej prawidłowo korzystać.
 • Naładujesz się pomysłami na aktywną i efektywniejszą prace ze swoimi uczniami.
 • W prosty sposób przełożysz pozyskaną wiedzę na swoje środowisko pracy.


2. Tablica interaktywna – praktyczne tworzenie narzędzi pracy:


Opis szkolenia:
Warsztat dla nauczycieli, chcących nauczyć się tworzenia narzędzi pracy z wykorzystaniem TIK. Stworzenie  własnych i niepowtarzalnych narzędzi skutkuje znacznym podniesieniem atrakcyjności zajęć dla dzieci. Na tych zajęciach każdy nauczyciel będzie miał okazje wypracowania własnych i niepowtarzalnych sposobów pracy z TIK.  Tablica interaktywna to świetne narzędzie pracy, dzięki niej nauczyciel może dowolnie kształtować swoje lekcję w prosty i przyjemny sposób.

Założenia szkolenia:

 • Zapoznanie z najlepszymi zasadami tworzenia skutecznych narzędzi pracy z wykorzystaniem dostępnych pomocy w internecie.
 • Wspólne tworzenie interaktywnych karty pracy, gier, quizów, ankiet z wykorzystaniem Tablicy Interaktywnej. Aktywna i grupowa praca na najlepszych darmowych portalach edukacyjnych.
 • Wykorzystanie TIK, a atrakcyjne prowadzenie zajęć w klasie.
 • Wypracowanie własnych i niepowtarzalnych sposobów pracy z Tablicą Interaktywną. Ćwiczenia.
 • Praktyczne wskazówki dot. wykorzystania nowoczesnych metod pracy przy pomocy TIK.

Po tym szkoleniu jako nauczyciel:

 • Będziesz swobodnie wykorzystywać najlepsze portale edukacyjne dostępne w internecie.
 • Poznasz sposoby na tworzenie gier, quizów, ankiet dla swoich uczniów na każdym poziomie nauczania.
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę ułatwiającą prace z Tablicą Interaktywną
 • Przełamiesz stereotyp obowiązku klasycznej pracy nauczyciela z dziećmi.


3. Tablica interaktywna z prądem – tworzenie scenariuszy pracy:


Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli I i II etapu edukacyjnego. Podczas spotkania kursanci zostaną zapoznani z możliwościami jakie niesie tablica interaktywna oraz ze sposobami wykorzystania tego narzędzia do uatrakcyjniania treści nauczania przekazywanych na lekcji. Szkolenie ma formę warsztatu i zostało podzielone na trzy etapy. Tablica interaktywna to świetne narzędzie pracy, a tworzenie scenariuszy lekcyjnych zdecydowanie ułatwia realizowanie planu nauczania danego nauczyciela. Skraca także czas potrzebny na przekazywanie uczniom podstawowej wiedzy i umiejętności. Dołącz do nas, poznaj sprawdzone i praktykowane w wielu już szkołach style pracy z wykorzystaniem najlepszych dostępnych narzędzi w procesie edukacji.

Po tym szkoleniu jako nauczyciel:

 • Będziesz w stanie prawidłowo planować i organizować lekcję w wykorzystaniem Tablicy Interaktywnej.
 • Wpiszesz na stałe w swój plan nauczania tworzenie scenariuszy lekcyjnych.
 • Twoja praca będzie jeszcze bardziej efektywniejsza i przyjemna


Masz dodatkowe pytania ? Chcesz dowiedzieć się więcej ? Zadzwoń do nas 696 840 420.