Rządowy Projekt „Aktywna Tablica”, w której bierze udział wiele placówek dydaktycznych, zobowiązuje szkoły do przeszkolenia nauczycieli w zakresie obsługi i praktycznego zastosowania tablic interaktywnych w procesie edukacyjnym oraz nakłada na szkoły wiele innych obowiązków warunkujących prawidłowe rozliczenie dotacji otrzymanej na zakup sprzętu.
Od szkół, które otrzymały dotację wymaga się między innymi:

 • uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 • uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

W związku z tym Eduprojekt realizuję od początku 2018 roku, dedykowaną ofertę szkoleniową, zapewniającą prawidłową realizację zapisów umowy oraz możliwe jak najlepsze przeszkolenie kadry pedagogicznej z zakresu Tablic Interaktywnych. Utworzona Sieć Współpracy Międzyszkolnej Eduprojekt to kolejny etap wsparcia szkół w realizacji zapisów umowy Rządowego Programu „Aktywna Tablica”.


REALIZACJA UTWORZONEJ SIECI WSPÓŁPRACY

Sieć Współpracy Międzyszkolnej Eduprojekt zakłada realizację następujących działań zgodnych z wytycznymi Rządowego Programu „Aktywna Tablica”:

 • Udział w dwóch lekcjach pokazowych nauczyciela danej szkoły: 
  Eduprojekt pomoże w odpowiedniej koordynacji wymiany nauczycieli między placówkami zapisanymi do Sieci Współpracy Międzyszkolnej Eduprojekt. Każdy nauczyciel otrzymuje dostęp do arkuszy zajęć oraz formularzy wymiany. Lekcje te zostają włączone do ogólnej bazy scenariuszy zajęć Eduprojekt.
 • Udział w dedykowanych spotkaniach e-koordynatora danej szkoły:
  Eduprojekt zaproponuje 3 różne terminy spotkań dla e-koordynatorów szkół uczestniczących w Sieci Współpracy Międzyszkolnej Eduprojekt. Spotkania mają dać możliwość wymiany dobrych praktyk pomiędzy e-koordynatorami.
 • Dostęp do ogólnej bazy scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK w nauczaniu:
  Eduprojekt przekazuje nauczycielom będącymi członkami Sieci dostęp do utworzonej bazy scenariuszy zajęć, w postaci dostępu Online. Dostęp do przygotowanej bazy przyznawany jest w procesie indywidualnym.

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO SIECI

Utworzona Sieć Współpracy Międzyszkolnej Eduprojekt przeznaczona jest dla:

 • Nauczycieli szkół uczestniczących w Rządowym Programie „Aktywna Tablica”:
  Warunkiem dołączenia danej szkoły i wydelegowania tym samym e-koordynatora do realizacji założeń Sieci, jest uczestnictwo przynajmniej jednego nauczyciela placówki w jednym ze szkoleń z serii „Aktywna Tablica”, organizowanych w centrum praktycznego kształcenia nauczycieli Eduprojekt.
 • Nauczycieli szkół nieuczestniczących w Rządowym Programie „Aktywna Tablica”:
  Szkoły, które nie biorą udziału w Rządowym Programie „Aktywna Tablica” mają możliwość przystąpienia do Sieci i realizacje jej założeń w takim samym stopniu jak szkoły biorące udział w programie.
 • W przypadku gdy szkoła, która chce przystąpić do Sieci, a nie spełnia powyższych warunków, jest zobowiązana do wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 200 zł brutto.
 • Każda z placówek dydaktycznych przy przystąpieniu do Sieci Współpracy Międzyszkolnej Eduprojekt, zapoznaje się z regulaminem Sieci oraz wypełnia specjalny formularz zgłoszeniowy. Eduprojekt za przystąpienie danej szkoły do Sieci, uznaję moment, w którym zostaje przesłany odpowiedni certyfikat świadczący o dołączeniu danej placówki do Sieć Współpracy Międzyszkolnej.

WSPARCIE NAUCZYCIELI ORAZ SZKÓŁ

Eduprojekt dodatkowo w ramach realizacji założeń Sieci zapewnia odpowiednie wsparcie merytoryczne nauczycieli z zakresu prawidłowego wykorzystania Tablicy Interaktywnej w procesie edukacyjnym. Specjalnie utworzone forum online pozwoli zapisanym nauczycielem na:

 • dostęp do e-poradników
 • dyskusję na forum
 • burze mózgów
 • wymianę doświadczeń

KONTAKT Z KOORDYNATOREM SIECI WSPÓŁPRACY

Sieć Współpracy Międzyszkolnej Eduprojekt. Zapisy do Sieci przyjmowane są drogą mailową oraz telefonicznie. 

tel. 696-840-420
mail: biuro@eduprojekt.edu.pl
fb: Eduprojekt

Eduprojekt – Centrum Szkoleniowe ul. Białołęcka 186D 03-287 Warszawa-Białołęka


Proszę pamiętać, że Eduprojekt zapewnia każdemu uczestnikowi naszych szkoleń:

 • imienny certyfikat
 • materiały szkoleniowe
 • wsparcie po szkoleniowe

POBIERZ PEŁNĄ OFERTĘ SIECI WSPÓŁPRACY EDUPROJEKT


PRZYSTĄP DO SIECI WSPÓŁPRACY – POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 


AKTUALNA LISTA SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W DRUGIEJ EDYCJI SIECI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSZKOLNEJ:

 1. Szkoła Podstawowa Sióstr Maryi w Markach (Marki, ul. Kasztanowa 21.)
 2. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 im.Emanuela Bułhaka (Warszawa, ul. Armii Krajowej 9)
 3. Szkoła Podstawowa Nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego (Warszawa, ul. Przepiórki 16/18)
 4. Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego (Warszawa, ul.Thommego 1)
 5. Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej (Warszawa, Elekcyjna 21/23)
 6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II (Warszawa, Dzieci Warszawy 42)
 7. Szkoła Podstawowa nr 380 (Warszawa ul. Krasiczyńska 4/6)
 8. Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Benito Juareza (Warszawa,  Ludwika Narbutta 14)
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym (Belsk Duży, Szkolna 3, 05-622)
 10. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Moja Szkoła (Łomianki, ul. Równa 26, 05-092)
 11. Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Familia”ul. Szkolna 18, 05-840 Brwinów
 12. Niezwyczajna Szkoła. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi. ul. Lelewela 6 05-420 Józefów
 13. Trampoline Szkoła Warszawa – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Obrońców 25, 03-933 Warszawa
 14. The English Playhouse Płyćwiańska 14a, 02-713 Warszawa
 15. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Książenicach al. E. Marylskiego 305-825 Grodzisk Mazowiecki
 16. Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym ul. ks. M. Oziębłowskiego 905-825 Grodzisk Mazowiecki
 17. Szkoła Podstawowa nr 5 im. L. Teligi w Grodzisku Mazowieckim ul. L. Zondka 605-825 Grodzisk Mazowiecki

Dokumenty do pobrania:

Według zapisów umowy, szkoły powinny przeprowadzić dwie lekcje pokazowe (na przemian).

Podczas trwania lekcji pokazowej, nauczyciel może wykorzystać szkolne „Arkusze obserwacji zajęć”, jako dowód prawidłowego przeprowadzenia wymiany.

Dodatkowo, szkoły biorące udział w wymianie powinny zachować „Scenariusz zajęć” z lekcji pokazowej, również, jako dowód prawidłowego przeprowadzenia wymiany.