Rządowy Projekt „Aktywna Tablica”, w której bierze udział wiele placówek dydaktycznych, zobowiązuje szkoły do przeszkolenia nauczycieli w zakresie obsługi i praktycznego zastosowania tablic interaktywnych w procesie edukacyjnym oraz nakłada na szkoły wiele innych obowiązków warunkujących prawidłowe rozliczenie dotacji otrzymanej na zakup sprzętu.
Od szkół, które otrzymały dotację wymaga się między innymi:

 • uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 • uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

W związku z tym Eduprojekt realizuję od początku 2018 roku, dedykowaną ofertę szkoleniową, zapewniającą prawidłową realizację zapisów umowy oraz możliwe jak najlepsze przeszkolenie kadry pedagogicznej z zakresu Tablic Interaktywnych. Utworzona Sieć Współpracy Międzyszkolnej Eduprojekt to kolejny etap wsparcia szkół w realizacji zapisów umowy Rządowego Programu „Aktywna Tablica”.


REALIZACJA UTWORZONEJ SIECI WSPÓŁPRACY

Sieć Współpracy Międzyszkolnej Eduprojekt zakłada realizację następujących działań zgodnych z wytycznymi Rządowego Programu „Aktywna Tablica”:

 • Udział w dwóch lekcjach pokazowych nauczyciela danej szkoły: 
  Eduprojekt pomoże w odpowiedniej koordynacji wymiany nauczycieli między placówkami zapisanymi do Sieci Współpracy Międzyszkolnej Eduprojekt. Każdy nauczyciel otrzymuje dostęp do arkuszy zajęć oraz formularzy wymiany. Lekcje te zostają włączone do ogólnej bazy scenariuszy zajęć Eduprojekt.
 • Udział w dedykowanych spotkaniach e-koordynatora danej szkoły:
  Eduprojekt zaproponuje 3 różne terminy spotkań dla e-koordynatorów szkół uczestniczących w Sieci Współpracy Międzyszkolnej Eduprojekt. Spotkania mają dać możliwość wymiany dobrych praktyk pomiędzy e-koordynatorami.
 • Dostęp do ogólnej bazy scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK w nauczaniu:
  Eduprojekt przekazuje nauczycielom będącymi członkami Sieci dostęp do utworzonej bazy scenariuszy zajęć, w postaci dostępu Online. Dostęp do przygotowanej bazy przyznawany jest w procesie indywidualnym.

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO SIECI

Utworzona Sieć Współpracy Międzyszkolnej Eduprojekt przeznaczona jest dla:

 • Nauczycieli szkół uczestniczących w Rządowym Programie „Aktywna Tablica”:
  Warunkiem dołączenia danej szkoły i wydelegowania tym samym e-koordynatora do realizacji założeń Sieci, jest uczestnictwo przynajmniej jednego nauczyciela placówki w jednym ze szkoleń z serii „Aktywna Tablica”, organizowanych w centrum praktycznego kształcenia nauczycieli Eduprojekt.
 • Nauczycieli szkół nieuczestniczących w Rządowym Programie „Aktywna Tablica”:
  Szkoły, które nie biorą udziału w Rządowym Programie „Aktywna Tablica” mają możliwość przystąpienia do Sieci i realizacje jej założeń w takim samym stopniu jak szkoły biorące udział w programie.
 • W przypadku gdy szkoła, która chce przystąpić do Sieci, a nie spełnia powyższych warunków, jest zobowiązana do wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 200 zł brutto.
 • Każda z placówek dydaktycznych przy przystąpieniu do Sieci Współpracy Międzyszkolnej Eduprojekt, zapoznaje się z regulaminem Sieci oraz wypełnia specjalny formularz zgłoszeniowy. Eduprojekt za przystąpienie danej szkoły do Sieci, uznaję moment, w którym zostaje przesłany odpowiedni certyfikat świadczący o dołączeniu danej placówki do Sieć Współpracy Międzyszkolnej.

WSPARCIE NAUCZYCIELI ORAZ SZKÓŁ

Eduprojekt dodatkowo w ramach realizacji założeń Sieci zapewnia odpowiednie wsparcie merytoryczne nauczycieli z zakresu prawidłowego wykorzystania Tablicy Interaktywnej w procesie edukacyjnym. Specjalnie utworzone forum online pozwoli zapisanym nauczycielem na:

 • dostęp do e-poradników
 • dyskusję na forum
 • burze mózgów
 • wymianę doświadczeń

KONTAKT Z KOORDYNATOREM SIECI WSPÓŁPRACY

Sieć Współpracy Międzyszkolnej Eduprojekt. Zapisy do Sieci przyjmowane są drogą mailową oraz telefonicznie. 

tel. 696-840-420
mail: biuro@eduprojekt.edu.pl
fb: Eduprojekt

Eduprojekt – Centrum Szkoleniowe ul. Białołęcka 186D 03-287 Warszawa-Białołęka


Proszę pamiętać, że Eduprojekt zapewnia każdemu uczestnikowi naszych szkoleń:

 • imienny certyfikat
 • materiały szkoleniowe
 • wsparcie po szkoleniowe

POBIERZ PEŁNĄ OFERTĘ SIECI WSPÓŁPRACY EDUPROJEKT


PRZYSTĄP DO SIECI WSPÓŁPRACY – POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 


AKTUALNA LISTA SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W TRZECIEJ EDYCJI SIECI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSZKOLNEJ:

 1. brak